Close

Współczesne zastosowane terapii Rife`a tj. niskich częstotliwości rezonansowych w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Badania nad medycznym zastosowaniem urządzeń opartych na teorii Rife`a

W wielu ośrodkach na świecie prowadzone są zaawansowane badania nad klinicznym wykorzystaniem terapii niskimi częstotliwościami.

W 1990 r. Dr Lyman i Kaali, naukowcy z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, pracowali nad skutecznym remedium przeciw wirusowi HIV przy użyciu technologii zaczerpniętej z teorii Rife`a.
Zastosowali niskie napięcie (50-100 mikroamperów) do krwi zakażonej HIV w probówkach. W tym przypadku białko wirusa, które produkuje odwrotną transkryptazę, enzym, który jest niezbędny do penetracji błony komórek ludzkich, zostało powstrzymane przez pole elektromagnetyczne. Tak więc, jeśli wirus nie jest w stanie przedostać się do błon komórkowych, nie może dotrzeć do jądra komórkowego, aby się rozmnażać. Co więcej, jeśli wirus nie jest w stanie wytworzyć enzymu odwrotnej transkryptazy, staje się widoczny i podatny na ataki układu odpornościowego. W ten sposób zostaje zniszczony.
Obaj naukowcy zastosowali elektrody, które włożyli do żył pacjentów HIV, aby uzyskać impulsy elektryczne w ciele. Ta metoda była kosztowna i musiała być przerabiana co miesiąc, ponieważ uszkadzała naczynia krwionośne. Ale była bardzo skuteczny przeciwko wirusowi HIV.
W 1992 Lyman i Kaali uzyskali patent na swoją metodę, co potwierdza ponad wszelką wątpliwość, że była ona skuteczna. Jednak po raz kolejny pozostała ukryta przed szeroką opinią publiczną.
W 1991 roku dr Bob Beck, naukowiec, został wprowadzony do zespołu Dr. Kaali`ego z Albert Einstein College of Medicine, aby uczynić wspomnianą powyżej metodę nieinwazyjną. Przyłożył elektrody do skóry, gdzie żyły i tętnice są najbliżej powierzchni. To byłby nadgarstek i kostki. Stwierdził, że nadgarstek szczególnie sprzyja wejściu prądu do krwiobiegu i eradykacji patogenów. Ilość prądu wynosi tylko 50-100 mikroamperów, więc nie uszkadza skóry ani nie powoduje żadnych niekorzystnych warunków.
Dr. Beck, było przekonany, że rak jest wywoływany na „poziomie systemowym” przez brak równowagi między liczbą komórek rakowych krążących we krwi a wydolnością układu odpornościowego. Jego rozwiązaniem było usunięcie drobnoustrojów z krwioobiegu i „doładowanie” układu odpornościowego, co z kolei pozwala układowi odpornościowemu walczyć z komórkami nowotworowymi.
Dr Bob Beck opracował program leczenia, w którym przymocował elektrody do nadgarstka pacjenta w określony sposób. Pozwoliło to mikro-prądom przeniknąć przez skórę i dostać się do krwioobiegu. Te łagodne impulsy elektryczne niszczyły drobnoustroje i pozwoliły na ich eliminacje z organizmu poprzez normalne procesy metaboliczne.

Terapia Rife`a w walce z nowotworem

W 2012 roku w British Journal of Cancer ukazał się artykuł z przeprowadzonego badania klinicznego przez zespół pod kierownictwem dr. Jacquelyn W. Zimmerman „Proliferacja komórek rakowych jest hamowana przez określone modulacje częstotliwości”
Badacze próbowali w nim potwierdzić, że ogólnoustrojowe dostarczanie kombinacji różnych częstotliwości specyficznych dla guza może mieć działanie terapeutyczne. Podjęli się tego badania, aby zidentyfikować częstości specyficzne dla nowotworu i przetestować wykonalność podawania takich częstotliwości pacjentom z zaawansowanym rakiem.
Przebadali 163 pacjentów z rozpoznaniami różnych typów nowotworów, stosując nieinwazyjną metodę biofeedbacku ( sprzężenia zwrotnego) w celu identyfikacji częstotliwości specyficznych dla występującego nowotworu. Zidentyfikowali łącznie 1524 częstotliwości w zakresie od 0,1 Hz do 114 kHz. Poddano pacjentów terapii specyficznymi częstotliwościami. Większość częstotliwości (57-92%) była specyficzna dla pojedynczego typu guza. Nie wystąpiły objawy toksyczności NCI stopnia 2, 3 lub 4. Wnioski powstałe po zakończeniu tego badania są bardzo obiecujące: częstotliwości związane z nowotworami wydają się być specyficzne dla guza i leczenie za pomocą częstotliwości specyficznych dla guza jest wykonalne, dobrze tolerowane i może mieć skuteczność biologiczną u pacjentów z zaawansowanym rakiem.

Trial registration clinicaltrials.gov identifier NCT00805337
Zródło: Zimmerman JW, et al. (2012). Cancer cell proliferation is inhibited by specific modulation frequencies. DOI:doi.org/10.1038/bjc.2011.523

Rok później, w 2013, ten sam zespół pod kierownictwem Jacquelyn W. Zimmerman opublikował w Chinese Journal of Cancer wyniki badania klinicznego, w którym to podjęli próbę leczenia raka przy niskim poziomie pól elektrycznych i magnetycznych. Opracowali nieinwazyjne urządzenia i techniki badania sprzężenia zwrotnego (biofeedbacku) i odkryli, że pacjenci z tym samym typem nowotworu wykazują reakcje biofeedbacku na te same, dokładne częstotliwości. Podanie doklatkowe pól elektromagnetycznych o częstotliwości 27,12 MHz (RF) (EMF), które są modulowane amplitudowo przy częstotliwościach specyficznych dla nowotworu, skutkuje długoterminowymi obiektywnymi reakcjami u pacjentów z rakiem i nie towarzyszą temu żadnymi niekorzystne objawy. Podanie dooskrzelowe umożliwia dostarczanie terapeutyczne bardzo niskiego i bezpiecznego poziomu EMF ( częstotliwości elektromagnetycznych) do organizmu, na co wskazują odpowiedzi obserwowane w kości udowej, wątrobie, nadnerczach i płucach. W badaniach in vitro wykazano, że częstości specyficzne dla nowotworu zidentyfikowane u pacjentów z różnymi postaciami raka są zdolne do blokowania wzrostu komórek nowotworowych w sposób specyficzny dla tkanek i nowotworów. Aktualne dane eksperymentalne sugerują, że specyficzne dla guza częstotliwości modulacji regulują ekspresję genów zaangażowanych w migrację i inwazję oraz zakłócają wrzeciono mitotyczne. To nowe, ukierunkowane podejście do leczenia staje się atrakcyjną opcją terapeutyczną dla pacjentów z zaawansowanym rakiem z uwagi na jego doskonałą tolerancję.

Zródło: Jacquelyn W. Zimmerman, Hugo Jimenez, Michael J. Pennison, Ivan Brezovich, Desiree Morgan, Albert Mudry, Frederico P. Costa, Alexandre Barbault, Boris Pasche. Targeted treatment of cancer with radiofrequency electromagnetic fields amplitude-modulated at tumor-specific frequencies. Chin J Cancer. 2013, 32(11):573-581. doi:10.5732/cjc.013.10177

W 2011 roku zespół pod kierownictwem F. P. Costa opublikował artykuł dotyczący badania „Leczenie zaawansowanego raka wątroby za pomocą o modulowanych pól elektromagnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości”
Założeniem badania było potwierdzenie, że wzrost komórek nowotworowych u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby (HCC), może być zahamowany przez pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości, i określonych amplitudach.
Przeprowadzono jednogrupowe, otwarte badanie fazy I / II w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności podawania bardzo niskich poziomów pola elektromagnetycznego o amplitudzie pól elektromagnetycznych dla częstotliwościach specyficznych dla HCC u 41 pacjentów z zaawansowanym HCC i ograniczonymi opcjami terapeutycznymi. Kontrolne badania obrazowe przeprowadzano co 8 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było przeżycie wolne od progresji 6 miesięcy. Drugorzędowymi punktami końcowymi skuteczności były przeżycie wolne od progresji i całkowity czas przeżycia.
Wyniki tego badania były z bardo optymistyczne: leczenie było dobrze tolerowane i nie wystąpiły objawy toksyczności NCI stopnia 2, 3 lub 4. Ogółem 14 pacjentów (34,1%) miało stabilną chorobę przez ponad 6 miesięcy. Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 4,4 miesiąca (95% CI 2,1-5,3), a mediana całkowitego przeżycia wynosiła 6,7 miesiąca (95% CI 3,0-10,2). Wystąpiły trzy częściowe i jedno blisko pełne odpowiedzi.
Stąd wyciągnięto wniosek że leczenie polami elektromagnetycznymi o modulowanej amplitudzie metodą przez policzkową jest bezpieczne, dobrze tolerowane i wykazuje działanie przeciwnowotworowe u pacjentów z zaawansowanym HCC.

Żródło: F P Costa, A C de Oliveira, R Meirelles, M C C Machado, T Zanesco, R Surjan, M C Chammas, M de Souza Rocha, D Morgan, A Cantor, J Zimmerman, I Brezovich, N Kuster, A Barbault & B Pasche. British Journal of Cancer volume 105, pages 640–648 (23 August 2011)

Powyższe doniesienia zdecydowanie uzasadniają dalszą konieczność podejmowania badań nad wykorzystaniem niskich częstotliwości w celach medycznych

źródła:
Deborah Oke https://thetruthaboutcancer.com/royal-rife-bob-beck/

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *