Jako pierwszy i prawdopodobnie jedyny jak dotąd gabinet w Wielkopolsce (znajdujemy się tylko 5 km na wschód od miasta Poznań – w Swarzędzu), oferujemy zabiegi na najnowocześniejszym generatorze plazmowym czeskiej marki SANOPLAZMA.

Generator plazmowy Sanoplazma

SANOPLAZMA jest to urządzenie służące do bezkontaktowej likwidacji patogennych mikroorganizmów, które są przyczyną większości dolegliwości fizycznych i psychicznych, przez emitowanie dokładnie zmierzonych, na zasadzie biofeedbacku, częstotliwości. SANOPLAZMA generuje pole elektryczne o wysokiej intensywności w porównaniu z kilkoma konkurencyjnymi przyrządami, udokumentowane na podstawie pomiarów porównawczych.

Generator SANOPLAZMA łączy w sobie skaner częstotliwościowy, z pomocą którego można zmierzyć skuteczną częstotliwość rezonansową, oraz generator plazmowy przeznaczony do bezkontaktowej likwidacji patogenów (bakterie, wirusy, pleśnie, pasożyty).

Jak działa: Po zmierzeniu dokładnych częstotliwości rezonansowych patogennych mikroorganizmów następuje ich wybiórcza likwidacja SANOPLAZMĄ. Każdy mikroorganizm charakteryzuje określona częstotliwość. Emitując tę częstotliwość wywołamy rezonans z następną destrukcją patogenów.

Generator plazmowy z biofeedbackiem

Urządzenie Sanoplazma wyposażone jest w dodatkową funkcję tzw. biofeedback, w stosunku do generatorów plazmowych poprzednich generacji.

Za pomocą testu biofeedback`iem ustalamy indywidualną odpowiedź układu autonomicznego na impulsy elektromagnetyczne, co daje man pewność, że częstotliwości w tworzonych i aktualizowanych dla każdego pacjenta programach są trafione i wykażą oczekiwane oddziaływanie. Zwiększa to diametralnie skuteczność takiej terapii i skraca liczbę zabiegów w serii.

Obecnie SANOPLAZMA należy do najlepszych urządzeń swego rodzaju. Jej rozwój poprzedzała wieloletnia i intensywna codzienna praca z tysiącami klientów w zakresie terapii częstotliwościowej i praktyka z wieloma konkurencyjnymi urządzeniami. W SANOPLAZMIE zostały zgromadzone wszystkich zalety i wyeliminowane wszystkie wad konkurencyjnych urządzeń.

Generator Sanoplasma został certyfikowany w Republice Czeskiej przez ITC Instytut Badań i Certyfikacji, wyspecjalizowaną instytucję certyfikującą.