Regulamin promocji

“Voucher o wartości 50 złotych”

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą “Voucher o wartości 50 złotych”

2.

Organizatorem  promocji jest PNN PHARMACEUTICALS Sp. z o. o. Sp. k., czyli właściciel INNmed Gabinet Medycyny Informacyjnej (dalej „Usługodawcą”)

z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Krańcowej 79,  NIP 972-119-14-20,   wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317602.

3.

Promocja   dedykowana   jest   Nowym Klientom,   zgodnie   z   postanowieniami   niniejszego Regulaminu.

4.

Promocja jest nieograniczona w czasie, trwa od dnia 01.12.2018 roku do odwołania.

5.

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

II.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.

W promocji uczestniczą Nowi Klienci, czyli osoby które,  nie korzystały wcześniej z usłaug gabinetu a posiadają “Voucher o wartości 50 złotych”.

 

2.

Aby zrealizować Voucher należy zadzwonić pod numer  +48 604 797 925 lub napisać wiadomość na adres  gabnet@innmed.pl w celu umówienia wizyty.

3.

W  czasie  trwania  promocji  jedna osoba może wykorzystać tylko jeden Voucher.

4.

Promocja dotyczy dowolnej, wybranej usługi świadczonej w gabinecie INNmed, mieszczącym się w Swarzędzu przy ul. Ciszkowskiego 82.

 

III.

ZASADY PROMOCJI

1.

Każdy Nowy Klient, który zgłosi się do gabinetu INNmed i okaże otrzymany “Voucher o wartości 50 złotych” ma prawo do skorzystania z 50 zł zniżki na dowolną usługę z oferty gabinetu.

2.

“Voucher o wartości 50 złotych” nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3.

Voucher nie jest formą  płatności za Towary i Usługi.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, w przypadku jeżeli został utracony lub uszkodzony przez Klienta.

5.

Nabywcy  Vouchera  nie przysługują roszczenia  w  stosunku  do  Organizatora    z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

6.

Materiały  reklamowo -promocyjne  związane  z  Promocją mają jedynie  charakter informacyjny.

7.

Voucher  może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

8.

Wykorzystanie vouchera może nastąpić wyłącznie w okresie jego ważności.

9.

Voucher nie łączy się z innymi promocjami.

10.

Skorzystanie z vouchera na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie w okresie trwania promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

11.

Dane osobowe Klientów  przetwarzane na potrzeby realizacji promocji “Voucher o wartości 50 złotych” odbywają się na zasadach ogólnych opisanych w dokumencie Polityka prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.